Första sidan
Produkter 1
Produkter 2
Kontakta oss

 


I fokus för automatisk bevattning står våra miljövänliga och högutvecklade HUNTER pop-up spridare med kugghjulsdrift och helt slutna hus. Här finns rätt spridare för alla. Liten trädgård eller stor golfbana spelar ingen roll. Kastlängder från 1,5 m upp till 30 m. Golf- och storspridarna kan även erhållas med inbyggd elventil (valve-in-head). Dessa spridare är de enda på marknaden där samtliga delar är nåbara från ovan. Inget grävarbete vid service.
HUNTER tillverkar också robusta och driftsäkra magnetventiler R25 till R50 och automatikskåp från 2 till 48 stationer samt dekodersystem för 2-ledarkabel och 99 stationer.


 
För stora anläggningar som golfbanor erbjuder vi vårt professionella datorstyrda dekodersystem Aquarius Universal PC-system för tvåledarkabel.
I vårt program ingår även alla tillbehör som pumpanläggningar, rör, kopplingar och ventiler.
HUNTER tillverkar en mängd
automatikskåp beroende på an-
läggningens storlek. Alla är
mycket lätta att sköta och
har alla funktioner. Bilden
visar ICC-801PL, som är ett av marknadens populäraste.
8 stationer och utbyggbart till 32. För vanlig kabeldragning eller 2-ledarsystem med dekodrar. Vi har även regn- och vindvakter samt
ET-baserad bevattning.


Med KASCO flytande fontäner för dammar och sjöar får ni en vacker fontän som genom en
effektiv syresättning för-
höjer vattenkvaliten, mot-
verkar algbildning och odör.
I KASCO-programmet finns även
rena syresättare.
   

 

 
Webdesign